Úvod    Ako nakupovať

Ako nakupovať

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:


a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
  - Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
  - Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
  - Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
  - Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.