Úvod    Kontakt

Kontakt

Marianna Najmíková - Mari Art.

Pod Rožkami 17

Družstevná pri Hornáde

044 31

(adresa je adresou sídla, nie je na nej obchod)

 

mail: marianna.najmikova@gmail.com

mobil: 0904 209 064

 

IČO: 47985631

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice - okolie od1.1.2015, č.ž.r.: 830-17727

nie som platcom DPH.

 

Ochrana osobných údajov sa vykonáva v zmysle § 16, ods.6 Zákona c.428/2002 Z.z., predávajúca sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám.

Internetový obchod je registrovaný na Úrade ochrany osobných údajov Slovenskej republiky ako E-shop pod registračným číslom 2872